Handelsbetingelser Abonnement2019-01-29T14:53:24+00:00

KØB OG BETALING AF ABONNEMENT AFTALER
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Brøndby Support er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Brøndby Support må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (månedlig), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Brøndby Support er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Brøndby Support eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 3 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Min Konto fra butikkens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornys.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan ikke ændres.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

FORTRYDELSESRET
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

OPSIGELSE ELLER ÆNDRING AF ABONNEMNET
Opsigelse af abonnement kan ske via Min Konto > Mine abonnementer. Abonnementet kan opsiges med øjeblikkelig varsel. Betaling af allerede påbegyndte perioder kan ikke refunderes.

Ændring af betalingskort kan kun ske ved at annullere det aktive abonnement via Min Konto > Mine abonnementer. Herefter vil man samme sted kunne forny abonnementet med et andet betalingskort.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Brøndby Support har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Brøndby Support indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.brondbytifo.dk/butik registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Brøndby Support, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Brøndby Support som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Alpha Brøndby gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

KONTAKT OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Brøndby Support fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Brøndby Support
Brøndby Stadion 42
2605, Brøndby
CVR-nr: 19212734

E-mail: kontoret@bif-support.dk